Utvecklingsbolaget Sverige AB

Aktuella

Bygg- och Bogemenskaper

Allt fler önskar sluta sig samman och ta saken i egna händer för att forma sitt framtida boende. Längtan att få en bostad som är ändamålsenligt anpassad efter egna behov, i ett hus tillsammans med andra som delar samma värdegemenskap och som erbjuder ökad trivsel, trygghet och social gemenskap finns hos många.

Men det är svårt och ofta dyrt att ta sig från idéstadiet till att faktiskt kunna realisera ett byggprojekt. Ibland blir det oöverstigligt utan professionell hjälp. 

Utvecklingsbolaget är det ledande konsult- och fastighetsutvecklingsbolaget i landet för bygg- och bogemenskaper, med mångårig erfarenhet av projektledning, kommunikation, upphandling och föreningsarbete. Framför allt bidrar bolaget med finansieringslösningar och ser till att projekten blir så kostnadseffektiva som möjligt. 

Aktuella projekt:

Älvdala kooperativ hyresrättsförening i Vännsäs kommun

Gör en intresseanmälan här

Hästen kooperativ hyresrättsförening i Ockelbo kommun

Gör en intresseanmälan här

Brunnsviksvägen kooperativ hyresrättsförening i Brösarp, Tomelilla kommun

Gör en intresseanmälan här

 

ockelob